Risale Haberi

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Abdullah YEĞİN Ağabeyden Tavsiyeler

Abdullah YEĞİN Ağabeyden Tavsiyeler

Tarih 06 Şubat 2019, 08:51 Editör Mütefekkir

Sadakatli, fedakar, ciddi, samimi, ihlaslı kardeşlerimiz! Çok ehemmiyetli, hayati bir mesele olan birlik ve beraberliğimiz için, Hz. Üstadımızın çok mühim vasiyetlerine ve tembihlerine dikkat ederek yazıyoruz.

Abdullah YEĞİN Ağabeyden Tavsiyeler

Bismillahirrahmanirrahim
Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu.
 
Sadakatli, fedakar, ciddi, samimi, ihlaslı kardeşlerimiz! Çok ehemmiyetli, hayati bir mesele olan birlik ve beraberliğimiz için, Hz. Üstadımızın çok mühim vasiyetlerine ve tembihlerine dikkat ederek yazıyoruz.
 
Ecnebi düşmanların, yalancı münafıkların, menfaatleri uğruna, milletimize ve alem-i islama verdikleri zararları düşünerek Cenab-ı Hakkın vaadlerine, şefkat ve merhametine sığınarak alem-i islamın düşman şerrinden kurtulmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.
 
1-İhlas ile Cenab-ı Hakka yalvarmalıyız ve O’nun razı olmadığı her şeyden tövbe etmeliyiz. Milletimiz helalı da bilir, haramı da bilir. Sapıklardan başkası haramlarla meşgul olmaz. Yalancı dinsizlerin ifsadlarına, bozgunculuk yapmalarına Rabbimiz isterse meydan vermez. Yeter ki bizler; birlik olalım, sadece Allah’a güvenelim, istikametten ayrılmayalım. Sadece Allah’tan medet bekleyelim. Mü’min, mü’minin derdiyle dertlenmelidir. Kardeş kardeşe yardımcıdır, muavindir, düsturuyla hareket edelim. İnsan canavarlarının şerrinden Allah’a sığınıyoruz.
 
2-Tarih şahittir ki: Daima yalancılar rezil olmuştur. Haktan ve dürüstlükten ayrılmayanlar zaferler kazanmıştır. Cenab-ı Hak doğruların yardımcısıdır; yalancıların düşmanıdır. Peygamberimiz bir, rabbimiz bir, dinimiz birdir. Bizi yaşatan ancak Bir’dir.
 
3- Biz dünyanın fani, yalancı ve şöhreti için değil; sırf Rabbimizin rızası için konuşacağız ve dualar edeceğiz. Aklımızı kullanalım. Madem dünya fanidir, bir daha bu aleme gelmeyeceğiz, fırsat bu fırsattır. Allah’ın rızası dairesinde iyiliklere taraftar olacağız. Evvela iyilikleri yapanlara dua edeceğiz. Anarşist, imansız bozgunculara taraftarlık, onlardan olmak demektir.
 
4-Eski zamanda değiliz. Eskiden hakim bir şahs-ı vahid idi. O hakimin müftüsü de, onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi. Onun fikrini tashih ve ta’dil ederdi. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hakim, ruhu cemaatten çıkmış az mütehassis, sağırca, metin bir şahsı manevidir ki, şuralar o ruhu temsil eder. (Sünuhat -37)
 
5-Vehham olmamalıyız. Korkmakla din rüşvet verilmez. Dinin za’fiyeti bahanesine olan müzahref medeniyete lanet. Havf ve za’f, tesirat-ı hariciyeyi teşci’ eder. Muvakkat maslahat, mevhum mazarrata feda edilmez. (Ve minallahi Tevfik)( Sünuhat- 39)
 
6-Şark husumeti, İslam inkişafını boğuyor idi; zail oldu ve olmalı. Garb husumeti, İslam’ın ittihadına, uhuvvetin inkişafına  en müessir sebeptir, baki kalmalı. Evet, ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslamın sadası olacaktır! ( Sünuhat)
 
7-Za’f gururun madenidir. Merak ilmin hocasıdır. Bize işkence edenler bilmeyerek, kader-i ilahinin sırlarına, kaderin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakaik-ı imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz, onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. (İhlas Risalesi)
 
8- Ey kardeşlerim! Kur’an-ı Hakim’in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı; şahsiyetini kardeşler içinde fani edip, onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan, mabeynimizde bu nevi hubb-u cahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir. (İhlas Risalesi)
 
9-Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir; o büyük şeref-i maneviyi, şahsi, hodfuruşane, rekabetkarene, cüz’i bir şerefe ve şöhrete feda etmek; Risale-i Nur şakirdlerinden yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. (İhlas Risalesi)
 
10-Cenab-ı Hak cümlemizi, en büyük silahımız olan ihlaslı duada muvaffak eylesin! Herkes Kuran-ı Kerim’den istediği bir veya birkaç duayı seçebilir, Hz. Üstadımızın dualarından Hizbü’l Hakaık ve Cevşen-i Kebir gibi duaları muntazaman her gün okuyabilir. (Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerim’inde: ‘Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var.’ diye buyuruyor.)
 
11-Bu duaları bilmeyenler: mesela Yasin-i Şerif’i, Ayete’l Kürsi’yi, Amenerrasülü ve Lev Enzelna gibi sureleri beş defadan az olmamak üzere herkes istediği kadar okuyabilir.  Mesela Sekine duası ve Tahmidiye de çok makbul bir duadır.(Hizbü’l Hakaık’ta vardır). Hizbü’l Hakaık’ta 4444 defa okunan Salat-ı Tefriciye de grup halinde veya şahsi okunabilir.
 
12-Zulüm görenlerin kurtulması, alem-i İslamın sükun ve selamete çıkması ve İlahi adaletin yerini bulması için istediğimiz tarzda duaya devam edelim. İsteyen her zaman şöyle bir dua yapabilir: “Ya Erhamerrahimin! Ferdün, hayyün, kayyumün, hakemün, adlün, kuddusün! Ya bediü’s semavat-ı ve’lard ya ze’lcelal-i ve’likram! Sıkıntılarımızı, kederlerimizi, üzüntülerimizi, şikayetlerimizi arz ediyoruz, alem-i İslamın başındaki musibetleri sana şikayet ediyoruz: İslam’ı ve Müslümanları bu zalimlerin şerrinden kurtar, Ya Rabbi!
 
Allahümme ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal! Bi Keremike.
Allhümme bi hakkı sureti’l ihlas ic’alna min ibadikel mühlisine muhlesin amin amin. Tekabbel bihürmeti ismike’l azam ve Kur’an-il Azim ve Rasul-i kel Kerim (A.S.M) Amin.

Kaynak : Risale Ajans

www.RisaleHaberi.com
Arapça risale okumak isteyenlere müjde… Risale-i Nurları ve Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim’i neşir maksatlı kurulan Hizmet Vakfı ve Envar Neşriyat’tan bir yeni Müjde… Artık Arapçası yeterli olmayanlar bile Arapça risale-i nur tercümelerini rahatlıkla okuyabilecek… Bir süredir Hizmet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Arapça Tercüme Heyeti, Risale-i Nur’un Arapça mütercimi ihsan Kasım es Salihi’den Envar Neşriyatça alınan özel izinle Arapça tercümeleri gözden geçirerek hareke teşkili ile baskıya hazırlamaya başlamışlardı. Geçen yaz ayları içinde Mucizat-ı Kur’âniye ve Küçük sözler gibi birkaç kitabın harekeli olarak baskıya hazırlanması ile matbaalarda basılıp tezgahlarda yerini aldı. Arapçası olmakla birlikte harekesiz metinleri okumakta zorlanan veya farklı harekelerle okunabilen kelimelerin doğru şekilde okunması için zaruri görülen kelimelerde özellikle konulan harekeler okuyucuya büyük kolaylık sağlıyor. Kur’ân-ı kerimlerin yazısına benzemesi sebebi ile Kur’ân okuyabilen herkes bu harekeli metinlerle Arapça rislaleleri rahatlıkla okuyabilecekler. Şimdi neşrolunan arapça risalelerin kapak görüntüleri ve teknik bilgileri: Ene ve Zerre Risalesi (30 ncu söz), Mi’raç Risalesi (31 nci Söz), Percereler Risalesi olan (33 ncü Söz) ve Sözler kitabının en sonunda bulunan Lemaat Risalesi. Ebatları normal cepten boydan büyük olup 12,5×19,5 cm.dir. Sarı şamua kağıda basılan eserler iplik dikişli amerikan cilt yapılmıştır.

Kaynak Linki : https://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/67923/envar-dan-arapca-risalede-mujde/
Arapça risale okumak isteyenlere müjde… Risale-i Nurları ve Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim’i neşir maksatlı kurulan Hizmet Vakfı ve Envar Neşriyat’tan bir yeni Müjde… Artık Arapçası yeterli olmayanlar bile Arapça risale-i nur tercümelerini rahatlıkla okuyabilecek… Bir süredir Hizmet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Arapça Tercüme Heyeti, Risale-i Nur’un Arapça mütercimi ihsan Kasım es Salihi’den Envar Neşriyatça alınan özel izinle Arapça tercümeleri gözden geçirerek hareke teşkili ile baskıya hazırlamaya başlamışlardı. Geçen yaz ayları içinde Mucizat-ı Kur’âniye ve Küçük sözler gibi birkaç kitabın harekeli olarak baskıya hazırlanması ile matbaalarda basılıp tezgahlarda yerini aldı. Arapçası olmakla birlikte harekesiz metinleri okumakta zorlanan veya farklı harekelerle okunabilen kelimelerin doğru şekilde okunması için zaruri görülen kelimelerde özellikle konulan harekeler okuyucuya büyük kolaylık sağlıyor. Kur’ân-ı kerimlerin yazısına benzemesi sebebi ile Kur’ân okuyabilen herkes bu harekeli metinlerle Arapça rislaleleri rahatlıkla okuyabilecekler. Şimdi neşrolunan arapça risalelerin kapak görüntüleri ve teknik bilgileri: Ene ve Zerre Risalesi (30 ncu söz), Mi’raç Risalesi (31 nci Söz), Percereler Risalesi olan (33 ncü Söz) ve Sözler kitabının en sonunda bulunan Lemaat Risalesi. Ebatları normal cepten boydan büyük olup 12,5×19,5 cm.dir. Sarı şamua kağıda basılan eserler iplik dikişli amerikan cilt yapılmıştır.

Kaynak Linki : https://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/67923/envar-dan-arapca-risalede-mujde
Arapça risale okumak isteyenlere müjde… Risale-i Nurları ve Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim’i neşir maksatlı kurulan Hizmet Vakfı ve Envar Neşriyat’tan bir yeni Müjde… Artık Arapçası yeterli olmayanlar bile Arapça risale-i nur tercümelerini rahatlıkla okuyabilecek… Bir süredir Hizmet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Arapça Tercüme Heyeti, Risale-i Nur’un Arapça mütercimi ihsan Kasım es Salihi’den Envar Neşriyatça alınan özel izinle Arapça tercümeleri gözden geçirerek hareke teşkili ile baskıya hazırlamaya başlamışlardı. Geçen yaz ayları içinde Mucizat-ı Kur’âniye ve Küçük sözler gibi birkaç kitabın harekeli olarak baskıya hazırlanması ile matbaalarda basılıp tezgahlarda yerini aldı. Arapçası olmakla birlikte harekesiz metinleri okumakta zorlanan veya farklı harekelerle okunabilen kelimelerin doğru şekilde okunması için zaruri görülen kelimelerde özellikle konulan harekeler okuyucuya büyük kolaylık sağlıyor. Kur’ân-ı kerimlerin yazısına benzemesi sebebi ile Kur’ân okuyabilen herkes bu harekeli metinlerle Arapça rislaleleri rahatlıkla okuyabilecekler. Şimdi neşrolunan arapça risalelerin kapak görüntüleri ve teknik bilgileri: Ene ve Zerre Risalesi (30 ncu söz), Mi’raç Risalesi (31 nci Söz), Percereler Risalesi olan (33 ncü Söz) ve Sözler kitabının en sonunda bulunan Lemaat Risalesi. Ebatları normal cepten boydan büyük olup 12,5×19,5 cm.dir. Sarı şamua kağıda basılan eserler iplik dikişli amerikan cilt yapılmıştır.

Kaynak Linki : https://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/67923/envar-dan-arapca-risalede-mujde/
Arapça risale okumak isteyenlere müjde… Risale-i Nurları ve Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim’i neşir maksatlı kurulan Hizmet Vakfı ve Envar Neşriyat’tan bir yeni Müjde… Artık Arapçası yeterli olmayanlar bile Arapça risale-i nur tercümelerini rahatlıkla okuyabilecek… Bir süredir Hizmet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Arapça Tercüme Heyeti, Risale-i Nur’un Arapça mütercimi ihsan Kasım es Salihi’den Envar Neşriyatça alınan özel izinle Arapça tercümeleri gözden geçirerek hareke teşkili ile baskıya hazırlamaya başlamışlardı. Geçen yaz ayları içinde Mucizat-ı Kur’âniye ve Küçük sözler gibi birkaç kitabın harekeli olarak baskıya hazırlanması ile matbaalarda basılıp tezgahlarda yerini aldı. Arapçası olmakla birlikte harekesiz metinleri okumakta zorlanan veya farklı harekelerle okunabilen kelimelerin doğru şekilde okunması için zaruri görülen kelimelerde özellikle konulan harekeler okuyucuya büyük kolaylık sağlıyor. Kur’ân-ı kerimlerin yazısına benzemesi sebebi ile Kur’ân okuyabilen herkes bu harekeli metinlerle Arapça rislaleleri rahatlıkla okuyabilecekler. Şimdi neşrolunan arapça risalelerin kapak görüntüleri ve teknik bilgileri: Ene ve Zerre Risalesi (30 ncu söz), Mi’raç Risalesi (31 nci Söz), Percereler Risalesi olan (33 ncü Söz) ve Sözler kitabının en sonunda bulunan Lemaat Risalesi. Ebatları normal cepten boydan büyük olup 12,5×19,5 cm.dir. Sarı şamua kağıda basılan eserler iplik dikişli amerikan cilt yapılmıştır. Kaynak: www.nurdanhaber.com

Kaynak Linki : https://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/67923/envar-dan-arapca-risalede-mujde/
Arapça risale okumak isteyenlere müjde… Risale-i Nurları ve Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim’i neşir maksatlı kurulan Hizmet Vakfı ve Envar Neşriyat’tan bir yeni Müjde… Artık Arapçası yeterli olmayanlar bile Arapça risale-i nur tercümelerini rahatlıkla okuyabilecek… Bir süredir Hizmet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Arapça Tercüme Heyeti, Risale-i Nur’un Arapça mütercimi ihsan Kasım es Salihi’den Envar Neşriyatça alınan özel izinle Arapça tercümeleri gözden geçirerek hareke teşkili ile baskıya hazırlamaya başlamışlardı. Geçen yaz ayları içinde Mucizat-ı Kur’âniye ve Küçük sözler gibi birkaç kitabın harekeli olarak baskıya hazırlanması ile matbaalarda basılıp tezgahlarda yerini aldı. Arapçası olmakla birlikte harekesiz metinleri okumakta zorlanan veya farklı harekelerle okunabilen kelimelerin doğru şekilde okunması için zaruri görülen kelimelerde özellikle konulan harekeler okuyucuya büyük kolaylık sağlıyor. Kur’ân-ı kerimlerin yazısına benzemesi sebebi ile Kur’ân okuyabilen herkes bu harekeli metinlerle Arapça rislaleleri rahatlıkla okuyabilecekler. Şimdi neşrolunan arapça risalelerin kapak görüntüleri ve teknik bilgileri: Ene ve Zerre Risalesi (30 ncu söz), Mi’raç Risalesi (31 nci Söz), Percereler Risalesi olan (33 ncü Söz) ve Sözler kitabının en sonunda bulunan Lemaat Risalesi. Ebatları normal cepten boydan büyük olup 12,5×19,5 cm.dir. Sarı şamua kağıda basılan eserler iplik dikişli amerikan cilt yapılmıştır. Kaynak: www.nurdanhaber.com

Kaynak Linki : https://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/67923/envar-dan-arapca-risalede-mujde/

Bu haber 506 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Bediüzzamanın Vekil ve Varislerinin Beyanları

Hüsnü Ağabey’in Üç Aylar Tebriği ve Duası

Hüsnü Ağabey’in Üç Aylar Tebriği ve Duası Cenab-ı Hak, fazl ve keremiyle, bu hizmette halisane, muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur şakirdlerini daim muvaffa...

İ. Hulusi YAHYAGİL Ağabeye Sorulan Suallere Cevapları - 22

İ. Hulusi YAHYAGİL Ağabeye Sorulan Suallere Cevapları - 22 22) BİR KARDEŞİMİZİN SEYAHAT İNTİBALARINDA, MUHTELİF YERLERDEKİ KARDEŞLERİN KANAAT VE DAVRANIŞLARINI NOKTA-İ NAZARI...
Diyanet Dairesi ve Risale-i Nur’un Neşri06 Şubat 2019

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

ANKET

En Son Ne Zaman Risale-i Nur Okudunuz ?Tüm Anketler

GALERİ

Sitemizdeki tüm yayınları izin almadan yayınlayabilirsiniz
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi